Regulamin

Serwis Rzesport.pl jest serwisem internetowym adresowanym przede wszystkim do osób zainteresowanych wiadomościami sportowymi. Można zamieszczać w nim także ogłoszenia.

Postanowienia ogólne:

  • Korzystanie z serwisu Rzesport.pl możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu dostępnego w serwisie.
  • Użytkownik serwisu, osoba zamieszczająca w serwisie komentarz, czy ogłoszenie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
  • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść za treść i formę wypowiedzi jak i ogłoszeń. Za swoje komentarze, ogłoszenia odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  • Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym adresu IP), oraz treści jego wypowiedzi jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  • Administracja serwisu ma prawo do usunięcia komentarza, ogłoszenia Użytkownika bez podawania przyczyny.
  • Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o jego zawartości, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach bez konieczności uprzedzania o tym jego użytkowników.
  • Administracja Rzesport.pl zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika oraz nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, przerw czy okresowego wyłączania serwisu.
  • Niniejszy regulamin jest udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie serwisu. Rzesport.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Uwagi:

  • Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres redakcja@rzesport.pl