Z końcem drugiej dekady sierpnia 2020, wybrano władze Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy na lata 2020-2024. Prezesem pozostał Wiesław Lada, który na czele dębickiego podokręgu stał w minionych latach.