Zespół rywala Apklan Resovii Rzeszów ukarany

Opublikowano: 03-02-2021

Zespół GKS Bełchatów, rywal Apklan Resovii Rzeszów w Fortuna 1 Lidze 2020/21 ukarano punktami ujemnymi w sezonie 2021/22. Prezesem klubu został niedawny prezes "Sovii", Wojciech Zając.

Piłkarski team GKS Bełchatów bez względu na szczebel rozgrywek w sezonie 2021/22 rywalizować będzie z czterema punktami ujemnymi. Powód to brak uregulowania zobowiązań wynikających z kryterium F.09 w wyznaczonym terminie.

Komisja do spraw licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, przekazała komunikat w sprawie kary dla GKS Bełchatów. Kara obowiązywać będzie bez względu na klasę rozgrywek.

Reklama

Komunikat Komisji do spraw Licencji Klubowych PZPN:

2 lutego 2021 roku Komisja ds. Licencji Klubowych zakończyła analizę dokumentów z zakresu kryterium F.09 dla klubów Fortuna 1. ligi. W toku weryfikacji dokumentów Komisja stwierdziła, że GKS Bełchatów nie uregulował zobowiązań wynikających z kryterium F.09. W stosunku do pozostałych klubów Fortuna 1 Ligi, Komisja nie stwierdziła naruszeń kryterium F.09.

W związku z powyższym Komisja postanowiła pozbawić GKS Bełchatów S.A. 4 (czterech) punktów w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 niezależnie od klasy rozgrywkowej, w której klub będzie występował.

Z uwagi na długotrwałe postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie, wykraczające poza termin 15 stycznia 2021 roku, Komisja odstąpiła od nałożenia środka kontroli w bieżącym sezonie licencyjnym.

Powyższa decyzja jest nieprawomocna, a klubowi przysługuje odwołanie za pośrednictwem Komisji do spraw Licencji Klubowych PZPN do Komisji Odwoławczej do spraw Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni od otrzymania przedmiotowej decyzji.

W trwającym sezonie 2020/21 piłkarski team GKS Bełchatów ukarany był odjęciem 2 punktów.

Komentarze

Komentarze