Piłkarskie boje sezonu 2020/21, czyli gry w czasie pandemii. Mecze z ograniczoną widownią

Podkarpacki ZPN z początkiem lipca 2020, przedstawił wytyczne rozgrywek 2020/21. Tyczą się zmagań ligowych, pucharowych, młodzieżowych, kobiecych w czasie stanu epidemii koronawirusa.

Wytyczne Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej dla ligowej rywalizacji na szczeblu IV ligi i niższym, regionalnego Pucharu Polski, rozgrywek młodzieżowych, rywalizacji kobiet zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego.

Są to ministerialne rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Reklama

Najważniejsze zalecenia Podkarpackiego ZPN w sprawie organizacji zawodów 2020/21

sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach powinna być prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną, a gdy takowej możliwości brak, istnieje możliwość zakupu biletu z zachowaniem wymogów sanitarnych (zakrywanie ust i nosa, zachowanie odległości 2 m od kolejnego kupującego),

piłkarze podpisują oświadczenie związane z uprawianiem sportu w czasie pandemii koronawirusa, 

organizator współzawodnictwa sportowego jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku,

przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk,

w przypadku obiektów sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) możliwy jest udział publiczności, jeżeli udostępnione zostało co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, 

– w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 metrów, możliwy udział widzów, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (zgodnie z weryfikacją boiska na sezon 2020/21),

zapewnia się 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych, lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami , 

na terenie obiektów (typu otwartego lub półotwartego) widz jest obowiązany realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez niego miejsca, jak i podczas poruszania się na terenie tych obiektów,

na terenie szatni mogą przebywać jedynie zawodnicy, trener i kierownik drużyny,

w pomieszczeniu dla sędziów mogą przebywać jedynie arbitrzy, odprawa z kierownikami drużyn, przekazanie dokumentów odbywa się na wolnym powietrzu, zachowując dystans,

rozgrzewka prowadzona jest na swoich połowach, oddzielnie gospodarze i goście, drużyny używają swych piłek, a piłki meczowe powinny być dezynfekowane przed rozpoczęciem zawodów jak i w czasie przerwy, 

na boisko jako pierwsi wychodzą goście, potem gospodarze, bez wspólnego ustawiania zespołów, 

zaleca się, aby zawodnicy, sędziowie, nie schodzili w przerwie do szatni o ile jest to możliwe,

należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej, prysznicy, przestrzeni wspólnych oraz promować i stosować zasady prewencyjne, 

na terenie obiektów (typu otwartego lub półotwartego) widz jest obowiązany realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów, jak i zachować 2 metry odległości od innego widza w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc,

obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sędziego, trenera, a także osoby, która uczestniczy w wydarzeniu sportowym,

zaleca się aby zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce dla zawodników rezerwowych wyłączając trenera miały zakryty nos i usta,

korzystanie z budynku klubowego przez kibiców jest zabronione za wyjątkiem toalet się w nim znajdujących, 

miejsca parkingowe powinny być tak wyznaczone, aby zminimalizować kontakt fizyczny osób, przyjeżdżających na teren klubu, zawodników i kibiców,

obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, nie dotyczy, widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13 lat ,widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, jak i osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,

zakaz wstępu na zawody w razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja, zgłoszenie do odpowiedniego organu, czyli szpitala lub powiatowej stacji sanepidu oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji),

Reklama

Piłkarska rywalizacja sezonu 2020/21 na Podkarpaciu zaczyna się w weekend 25, 26 lipca 2020. Pewno w większości będzie odbywać będzie bez kibiców drużyn gości.

Komentarze

Komentarze