Pakiet pomocowy PZPN – 116 milionów dla polskiej piłki nożnej

Opublikowano: 28-03-2020

27 marca 2020 odbyła się wideokonferencja prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Bońka z członkami Zarządu PZPN. Dyskutowano o wsparciu polskiej piłka w związku epidemią koronowirusa.

W trosce o całą polską rodzinę piłkarską, a w szczególności o zapewnienie integralności oraz ciągłości rozgrywek piłkarskich w Polsce, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zainicjował prace nad wprowadzeniem pakietu pomocowego, obejmującego wszelkie aspekty działalności piłkarskiej. Wymienione poniżej projekty mają na celu w szczególności ułatwić klubom piłkarskim zrzeszonym w Polskim ZPN funkcjonowanie w aktualnej sytuacji, ale również umożliwić właściwe dostosowanie się do nieuchronnych zmian w nadchodzącej piłkarskiej rzeczywistości – informuje serwis internetowy Polskiego ZPN. Decyzje:

I. W sezonie 2019/20:

1. Nagrody w Pro Junior System PZPN

PZPN utrzyma projekt Pro Junior System na dotychczasowym poziomie i wypłaci klubom nagrody w pełnej wysokości, pomimo nierozegrania pełnego sezonu/18.100.000 złotych.

2. Wsparcie solidarnościowe

PZPN wprowadzi system wsparcia solidarnościowego dla klubów, które nie uzyskają nagród w programie Pro Junior System w sezonie 2019/2020, w następujących wysokościach:

– I liga: po 120.000 złotych  na klub (11 klubów)/1.320.000 złotych,
– II liga: po 100.000 złotych na klub (11 klubów)/1.100.000 złotych,
– III liga: po 20.000 złotych na klub (56 klubów)/1.120.000 złotych,

Wsparcie solidarnościowe otrzymają wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach I, II i III ligi. Po zakończeniu programu Pro Junior System kluby, które zajęły miejsca premiowane, otrzymają różnicę pomiędzy kwotą należną za zajęcie danego miejsca w PJS, a kwotą wypłaconą w ramach wsparcia solidarnościowego/ 3.540.000 złotych.

Reklama

II. W sezonie 2020/21:

Dofinansowanie klubów Ekstraklasy, I, II i III ligi

PZPN dofinansuje kluby ESA, I, II i III ligi: ESA – 30.000.000 złotych, I liga – 10.000.000 złotych, II liga – 6.000.000, złotych III liga – 4.000.000 złotych.

Ostateczna decyzje w zakresie podziału środków przeznaczonych dla klubów Ekstraklasy zostanie podjęta po konsultacji z klubami i władzami spółki Ekstraklasa S.A/50.000.000 złotych.

Nagrody w Pro Junior System PZPN

PZPN nadal prowadzić będzie program Pro Junior System na dotychczasowym poziomie: ESA – 2.500.000 złotych, I liga – 6.000.000 złotych, II liga – 4.000.000 złotych, III liga – 4.000.000 złotych, IV liga – 1.600.000 złotych/18.100.000 złotych.

Wsparcie rozwoju Piłki kobiecej

PZPN utrzyma przyjęty w 2019 roku plan rozwoju projektów dedykowanych piłkarstwu kobiecemu wraz z reorganizacją systemu kobiecych rozgrywek seniorskich i młodzieżowych zakładający: reorganizację rozgrywek szczebla centralnego – 3.000.000 złotych, zwiększenie nagród finansowych w Ekstralidze i Pucharze Polski kobiet – 1.400.000 złotych, utworzenie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 i Centralnej Ligi Juniorek U-15 – 1.500. 000 złotych, wdrożenie programu premiowania klubów za udział zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji Polski – 1.000.000 złotych, uruchomienie Programu Talent PRO, ubezpieczenia zawodniczek i Scoutingu – 700.000 złotych/7.600.000 złotych.

Jednocześnie PZPN podwoi w sezonie 2020/21 dofinansowanie klubów piłki kobiet odpowiednio.

Zawieszenie opłat w rozgrywkach seniorskich od III ligi do C klasy

PZPN zawiesi na jeden sezon opłaty ryczałtowe za udział w rozgrywkach seniorskich od III ligi do C klasy w sezonie 2020/21. Łączny koszt: 6.200.000 złotych – dofinansowanie WZPN w związku z przejściem na opłaty ryczałtowe, 2.500.000 złotych  pokrycie przez PZPN opłat ryczałtowych na sezon.

Kwoty przekazane przez PZPN na pokrycie opłat ryczałtowych, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przeznaczą na zakup sprzętu sportowego, dedykowanego dla drużyn młodzieżowych uczestniczących w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez dany WZPN/8.700.000 złotych.

Piłka juniorska

PZPN utrzyma wprowadzone w 2018 roku całkowite zwolnienie klubów z obowiązku ponoszenia opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach juniorskich (zgodnie z Uchwałą nr IV/79 z 19 kwietnia 2018 roku Zarządu PZPN).

Nagrody w Totolotek Pucharze Polski

PZPN zwiększy, na każdym etapie o ponad 50 %, wysokość nagród finansowych dla klubów uczestniczących w Pucharze Polski na szczeblu centralnym/ 10.000.000 złotych.

Od sezonu 2020/21 w rozgrywkach Totolotek Pucharu Polski od 1/32 finału na boisku będzie musiało występować dwóch zawodników młodzieżowców, tj. 22 lata i młodsi (rocznik 1999 i młodsi).

Wdrożenie powyższego planu nastąpi po zatwierdzeniu przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Reklama

III. Przepisy licencyjne i ochrona zobowiązań licencyjnych

1. Przesunięcie przez PZPN terminu spłaty zobowiązań licencyjnych do 30 kwietnia 2020 roku (dotyczy zobowiązań powstałych do 31 grudnia 2019 roku).
2. Przesunięcie terminu spłaty zobowiązań licencyjnych do 30 listopada 2020 roku (powstałych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku).
3. W sezonach 2019/2020 i 2020/2021 jednostronne rozwiązanie kontraktu przez zawodnika będzie możliwe w sytuacji zwłoki w zapłacie kontraktu za 4 miesiące (nie jak dotychczas za dwa miesiące).
4. Wszelkie zobowiązania licencyjne będą nadal podlegały ochronie licencyjnej PZPN.

Komentarze

Komentarze