Niższe wynagrodzenie w lidze PGE FKS Stali Mielec

Opublikowano: 27-03-2020

Stowarzyszenie Pierwsza Liga Piłkarska w kwietniu 2020, z powodu pandemii ograniczyła wynagrodzenia dla piłkarzy w sezonie 2019/20. Wnioskowały o to wszystkie kluby, w tym i team z regionu PGE FKS Stal Mielec.

Epidemia koronawirusa sprawiło, że stowarzyszenie Pierwsza Liga Piłkarska, 27 kwietnia 2020 uchwaliło zasady ograniczenia wynagrodzenia dla piłkarzy tego szczebla w sezonie 2019/20.
 
Kluby Fortuna 1 ligi, w tym przedstawiciel naszego regionu PGE FKS Stal Mielec, będą mogły obniżyć pensję zawodnikom  o połowę. Wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż 4 tysiące złotych.
 
Sprawia, to że klub w związku z tym nie będzie musiał prosić zawodników o dobrowolne zrzeczenie się pensji. Wystarczy, że powoła się na uchwałę stowarzyszenia Pierwsza Liga Piłkarska.
 
Reklama
Treść komunikatu stowarzyszenia Pierwsza Liga Piłkarska: 

Ogłoszenie w kraju stanu epidemii przełożyło się na funkcjonowanie środowiska sportowego oraz klubów piłki nożnej. Brak możliwości organizowania meczów wiąże się z olbrzymimi stratami związanymi z potencjalnie utraconymi przychodami oraz wpływami, które obarczone są ryzykiem zwrotu. Są to w szczególności wpływy pochodzące od kibiców, sponsorów czy jednostek samorządu terytorialnego.

Priorytetem w chwili obecnej jest wypracowanie rozwiązań związanych z sytuacją bieżącą. Kolejnym krokiem będzie wskazanie potencjalnych mechanizmów, które mogą być wsparciem dla klubów na najbliższe lata. Mając na względzie złożoność funkcjonowania systemu gospodarczego, a tym samym systemu wzajemnych zależności biznesowych, niezbędne jest podjęcie zdecydowanych kroków celem utrzymania bieżącej płynności finansowej klubów oraz ukształtowania potencjalnych kierunków wyjścia z obecnej sytuacji.

Wobec powyższego, wszystkie kluby Fortuna 1 Liga, będą starały się podejmować solidarne decyzje, aby w tym trudnym momencie mówić wspólnym głosem. W najbliższym czasie każdy z klubów indywidualnie będzie podejmował rozmowy z zawodnikami i sztabami szkoleniowymi. Rekomendowane będzie czasowe ograniczenie wynagrodzeń (do momentu zakończenia rozgrywek sezonu 2019/20, ale nie krócej niż do 30.06.2020) o poziom 50% całkowitego uposażenia. Równocześnie kluby wskazały, że kwotą uznaną za minimalną będzie wartość wynagrodzenia na poziomie 4.000 złotych brutto.

Środowisko skupione wokół rozgrywek Fortuna 1 Liga niejednokrotnie pokazywało, że hasło #PierwszaLigaStylZycia to nie tylko slogan, ale również przesłanie, które każdego dnia realizowane jest celem budowy silnego zaplecza, a tym samym silnej polskiej piłki nożnej. Liczymy, że z perspektywy czasu obecna sytuacja jedynie wzmocni poczucie wzajemnej jedności i solidarności.

Komentarze

Komentarze