Piłkarskie gale 2019 odwołane. Powodem problemy finansowe banku

Opublikowano: 21-01-2020

Piłkarskie Gale "Podkarpacka Nike 2019", i "Piłkarskie Gryfy 2019" nie odbędą. Powodem restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i w związku z tym utratą części aktywów przez organizatora gal.

XVII Gala “Podkarpacka Nike 2019” 14 lutego 2020 w Łańcucie, jak i spotkanie noworoczne w 31 stycznia 2020 Chotowej, powiązane z jubileuszem 35-lecia Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy, i wręczeniem Piłkarskich Gryfów zostały odwołane.

Nie będzie także spotkań noworocznych w Okręgach Krosno i Jarosław.

Powodem odwołania noworocznych spotkań piłkarskich finanse, czyli utrata ich części przez organizatora gal, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej mający konta w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, który poddany został restrukturyzacji.

W związku z utratą części finansowych środków własnych Związku oraz środków otrzymanych od sponsorów na sfinansowanie Gal Piłkarskich, wynikłą z prowadzonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (w którym to banku Związek posiadał swoje konta), Komisja do spraw Nagłych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w dniu 21 stycznia 2020 roku podjęła decyzję o odwołaniu zaplanowanych spotkań noworocznych oraz Gal Piłkarskich, w tym również XVII Gali Piłkarskiej “Podkarpacka Nike 2019” mając na uwadze konieczność ograniczenia do minimum wydatków związanych z bieżącą działalnością Związku. W dniu 17 stycznia 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BGF) wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS), z siedzibą w Sanoku, o przeniesieniu środków do Banku Nowego BFG S.A. Efektem tego było umorzenie części aktywów finansowych, zgromadzonych przez PBS, co dotknęło także Podkarpacki ZPN, którego 36% aktywów finansowych (środków zgromadzonych na koncie bankowym) zostało umorzone – czytamy w komunikacie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z dnia 21 stycznia 2020. 

W jego dalszej części są informacje, że poniesiona strata nie spowoduje utraty płynności finansowej związku, a dokonane wpłaty za uczestnictwo w gali zostaną zwrócone. 

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, w wyniku restrukturyzacji PBS w Sanoku stracił 800 tysięcy złotych, co stanowi 30% procent budżetu powiedział Mieczysław Golba, prezes wojewódzkiego związku futbolistów. 

Laureaci gal w Łańcucie, Chotowej, mają zostać wyłonieni i uhonorowani w innym terminie.

Foto: Podkarpacki Związek Piłki Nożnej 

Komentarze

Komentarze