Większa kasa dla piłkarskich rozjemców

Opublikowano: 07-04-2019 22:40:15

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej wprowadza nowe stawki dla sędziów za rozstrzyganie zawodów. Nowe stawki ryczałtu sędziowskiego obowiązywać będą od 1 lipca 2019.

W nowo przyjętych przez Podkarpacki ZPN stawkach ekwiwalentu, w jednej kwocie zawarty jest dotychczasowy zwrot kosztów dojazdu jak i kwota za rozstrzyganie zawodów. Obecnie te kwoty są wykazywane w delegacji sędziowskiej osobno.

Przyjecie nowych stawek ekwiwalentów sędziowskich podyktowane było z jednej strony dążeniem do uproszczenia rozliczeń delegacji sędziowskich, a z drugiej, koniecznością ich zwiększenia, gdyż stawki te nie były waloryzowane przez kilka lat, mimo postępującej inflacji, co budziło uzasadnione protesty środowiska sędziowskiegoinformuje Podkarpacki ZPN. 

Kwoty za sędziowanie zawodów seniorskich mężczyzn:

IV liga – 280 złotych (sędzia główny), 240 złotych (sędzia asystent), 

Klasa okręgowa – 195 złotych (sędzia główny), 160 złotych (sędzia asystent), 

Klasa A – 160 złotych (sędzia główny), 135 złotych (sędzia asystent), 

Klasa B – 140 złotych (sędzia główny), 110 złotych (sędzia asystent). 

Ryczałty w innych ligach tutaj

Komentarze

Komentarze