Zmienili miejsce egzaminów wojewódzkich sędziów futbolu. Będą w Ropczycach

Opublikowano: 30-08-2016

Podkarpaccy sędziowie futbolowi IV ligi i obserwatorzy zawodów piłki nożnej, 1 września, tak jak było planowane, zdawać będą egzaminy uprawniające ich do rozstrzygania zawodów w rundzie jesiennej 2016. Zmianie uległo natomiast miejsce sprawdzania wiedzy arbitrów i obserwatorów.

Pierwotnie egzaminy miały odbyć się w Pustkowie. Przeniesiono je jednak do Ropczyc, na tamtejszy miejski stadion.

Sprawdziany arbitrzy wojewódzkiego szczebla rozpoczną od egzaminu sprawnościowego. Potem będzie egzamin pisemny z przepisów gry, któremu poddają się sędziowie główni IV ligi i obserwatorzy.

Wszystko potrwa blisko 5 godzin. Kursokonferencję egzaminacyjno–szkoleniową w Ropczycach podsumuje przewodniczący Podkarpackiego Kolegium Sędziów, Grzegorz Stęchły.

Egzaminy arbitrów i obserwatorów piłki nożnej przeprowadzane są dwa razy w roku, w rundzie wiosennej i jesiennej.

Komentarze

Komentarze