Czas ostatni na zgłoszenie do ligi

Opublikowano: 23-08-2016
Kategoria: SIATKÓWKA, Inne zawody

Koniec sierpnia to ostatni czas kiedy podkarpackie kluby siatkarskie mogą złożyć potwierdzenie startu w rozgrywkach ligowych sezonu 2016/17. Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie.


Udział ligowej batalii sezonu 2016/17 należy potwierdzić do 26 sierpnia. Przy zgłoszeniu udziału drużyny w rozgrywkach lub rejestracji nowego klubu do ewidencji Podkarpackiego WZPS należy dostarczyć kilka dokumentów. Są to:

– wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,

– odpis statutu poświadczony przez upoważnionego członka Zarządu klubu,

– oświadczenie klubu o braku bezspornych, zaległości finansowych,

– pisemne zobowiązanie do przestrzegania statutu i regulaminów Podkarpackiego WZPS i Polskiego Związku  Piłki Siatkowej

– deklaracja członkowska Podkarpackiego WZPS,

– potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach, dla każdego zespołu osobne

Złożenie tych dokumentów jest podstawą do wydania licencji klubowej na sezon 2016/2017.

Tekst: SY za www.pwzps.p9.pl

 

Komentarze

Komentarze